Porsche 911 intro

Onze traditie: het ‘Dr. Ing.’ in de bedrijfsnaam. Meer dan 30.000 wedstrijdoverwinningen. En nog meer heldenverhalen. Maar ook de verantwoordelijkheid die daaruit voortkomt – voor de toekomst van de sportwagen, voor het milieu. Bij de 911 komt nog zijn roeping als Sportwagenicoon. Maar die is alleen wat waard als we hem telkens weer opnieuw beleven. Verleden en toekomst kunnen niet van elkaar worden gescheiden. Vinden wij. We zouden zeker goede sportwagens kunnen maken. Maar geen Porsche. En al helemaal geen ‘Elfer’.