Privacy Statement

Stern respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Indien u persoonlijke gegevens invult behandelt Stern deze informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevantie informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derde(n) die wij hebben ingeschakeld om u van de voor u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hier mee akkoord. Stern behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Stern worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Stern Exclusief
Leidsevaart 592 
2014 HT Haarlem
T +31 23 5101091
verkoop@sternexclusief.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
9.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag
9.00 uur tot 17.00 uur